Webová stránka inventury.net nevyužíva žiadne cookies !!! Zatvoriť
www.inventury.net
Home | Novinky | Manuál | Podmienky | Cenník | Prevádzka | Správca | Registrácia | FAQ | Kontakt

Home:

 • tlač inventúr
 • evidencia liehu
 • sklad
 • personalistika
 • online prístup cez web
 • prehľad tržieb
 • prehľad skladu
 • dochádzkový systém

Táto webová aplikácia slúži na správu a prevádzkovanie barov, pohostinstiev, reštaurácií atď.
Obsahuje SKLAD, PERSONALISTIKU, EVIDENCIU ALKOHOLU ...
Aplikáciu si môžete po registrácii vyskúšať BEZPLATNE, stačí vyplniť povinné údaje v časti registrácia.
Tu sa registruje len SPRÁVCA (prevádzkar). Personal prevádzky (baru, reštaurácie...) si pridáva SPRÁVCA po prihlásení
v časti správca, ako aj jednotlivé položky tovaru. Tovar je rozdelený do jednotlivých skupin (napr.: alkohol, víno, nealko, pochutiny ... - pri baroch).
Najprv je však potrebné si vytvoriť prevádzku - môže ich spravovať aj viacej! Personál (obsluha prevádzky) sa potom prihlasuje v časti prevádzka. Obsluha môže vykonávať len príjem a výdaj tovaru (predaj). Nemúže meniť ceny tovaru, ani počiatočný stav na sklade. Pri inventúre zadá len nový zostatok na sklade a vykoná inventúru, tým sa všetky nové zostatky prekopírujú do nasledujúcej smeny ako počiatočné stavy a prevádkarovi (správcovi) príde e-mail s informáciami o inventúre.
Aplíkácia dokáže posielať aj SMS, ale tie sú už spoplatňované! Pri vykonaní inventúry sa automaticky vygeneruje súbor vo formáte PDF, ktorý si stiahnete a otvoríte pre tlač vo freeware programe Adobe Acrobat Reader. V inventúre sa tlačia okrem názvov položiek, príjmu, starého, nového zostatku, predaja, objemu, obsahu alkoholu, ceny atď aj čísla povolení na predaj alkoholu jednotlivých dodávateľov.
Aplikácia dokáže aj "pripočítavanie" (kde je konečný stav vyšší ako počiatočný). Napr. pri počítadlách na rôznych hrách (stolný futbal, šípky, biliard, kávomat...).
Správca ma podrobný prehľad o jednotlivých inventúrach, tržbách, stave skladu kedykolvek bez toho, aby musel fyzicky navštíviť prevádzku. Stačí navštíviť túto stránku!
Aplikácia je spustená 12 rokov, 5 mesiacov a 20 dní a v súčastnosti ju používa 2246 prevádzok.

Grafy:

Výhody:
 • bezplatná plne funkčná aplikácia
 • bez nutnosti inštalácie
 • multiplatformné - funkčná na všetkých operačných systémoch
 • online prístup - prístup odkialkoľvek - možnosť kedykoľvek zistiť stav skladu
 • zabezpečený prístup - len po zadaní hesla
 • bez nutnosti zálohovania - zálohy sa ukladaju na serveri
 • automatické zasielanie správ o stave inventúry, dochádzkovej knihy, evidencii alkoholu ...
 • možnosť spravovať viacej prevádzok súčasne
 • automatický update
 • stále pribúdajúce nové funkcie a vylepšenia
 • štatistiky, grafy tržieb ...
 • dochádzkový systém
 • automatický zoznam tovaru, ktorý treba objednať a aké množstvo

Požiadavky:
 • akýkoľvek počítač, notebook, alebo tablet s ľubovoľným operačným systémom a prehliadačom s podporou FRAME-ov
 • prístup na internet
 • tlačiareň
 • nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov napr. Adobe Acrobat Reader.

Schéma:

Copyright © 2012 By RPnet